verzoek workshop toetsen

Advertisements

Sociaal constructivistich / connectivistisch ontwerpen

ik zou graag de publicatie lezen van Drexler over sociaalconstructivistisch en connectivisties ontwerpen. Waar vind ij deze publicatie?
zelf wil ik een internationale module ontwerpen waarin studenten gaan samenwerken met studenten van een andere Europese Hogeschool.
Caroline de Jonge MLI jaar 1

On(der)wijs-Ontwerpen

In mijn zoektocht naar criteria voor sociaalconstructivistisch en connectivistisch ontwerpen heb ik een publicatie gelezen van Drexler (2010)[1]. In haar publicatie staan twee plaatjes die ik jullie niet wil onthouden.  De plaatjes zijn met toestemming gepubliceerd. Eentje is van de student van nu, de ‘networked learner’ en de tweede is die van de docent van nu, ‘de networked teacher’. Haar artikel biedt overigens veel bruikbare informatie met betrekking tot het ontwerpen van onderwijs, het heeft mij verder geholpen met het aanscherpen van mijn lijstje. De plaatjes zijn een mooie visualisatie van invalshoeken waarbij je bij ontwerpen rekening kunt houden.

De plaatjes zijn te vinden onder thema 3, onder het kopje ‘Drexler’. Snel kan ook 🙂 http://hannekemli.wordpress.com/drexler/


[1] Drexler, W. (2010) The networked student model for construction of personal learning environments: Balancing teacher control and student autonomy. Australasian Journal of Educational Technology, 2010 (3) 269-385.

View original post

Leerteam 3, onderbouwing van de workshop van 4 november 2013

Onderbouwing van het thema van de workshop in bijeenkomst op 4 november

In de workshop wil groep 3 laten ervaren in hoeverre self efficacy invloed heeft op het leren van nieuwe materie. Kan je het opbrengen om aan de slag te gaan met leerstof waarvan je het nut niet inziet of geen interesse in hebt. Of waar je niets van af weet.

De theorie waarvan wij uitgaan is:
Nature of learning, pagina 94 ‘The effect of motivational beliefs and emotions on learning’
en
Nuture of learning, pagina 96 ‘Key pricipal 1: Students are more omitvated when they feel competent to do what is expected of them’

Onderwijskunde als ontwerpwetenschap, pagina 610, ‘affectieve variabelen: recente uitbredingen van motivatietheorieën’. Omdat affect invloed heeft op de motivatie is het goed om hier meer over te weten. Welk effect heeft de gemoedstoestand op het leren? Angst voor examens, testangst…

Filmpjes over de theorie van self effacacy

                          http://www.youtube.com/watch?v=Ha1y3ZJfcoA

 

http://www.youtube.com/watch?v=wrzzbaomLmc

Onderbouwing van de gebruikte technieken tijdens de workshop:

Mindmap: aanhaken bij bestaande kennis, oriëntatie op self efficacy

Instructiefilmpje: sluit aan bij leervoorkeurstijl, iets in de praktijk zien, de kunst van het afkijken.

Socrative: veiligheid bij het beantwoorden van vragen, emotie.

Gesprek in kleine groepen: veiligheid in de groep, verdieping van de waarneming